Co jsou to Bezneťáci a jak vznikali:

 Bezneťáci jsou program o bezpečném chování na internetu projektu Vzdělávej se. Zabývá se tématy internetové bezpečnosti jako jsou nástrahy na internetu, chování na internetu, vyhodnocení rizik, předání rad a zkušeností jak se zachovat v nejrůznějších situací.

Tento program vznikl za podpory Olomouckého kraje.

 

Program Bezneťáci byl původně určen pro děti na dětských stanových a příměstských táborech, kde byl také vyučován. Následně jsme se rozhodli přivést „Bezneťáky“ do základních škol, kde vyučujeme děti od 3. do 7. třídy.

Jak kurz probíhá?

Na Vaši základní školu vyšleme naše dva proškolené lektory. Celý kurz se odehrává v předem domluvené třídě nebo tělocvičně. Žáci dopředu netuší, o co se jedná. Lektoři vystupují v přátelském duchu, více jako jejich kamarádi než autority, kteří jim budou předávat informace. Lektoři po místnosti rozmístí 18 otázek. Děti dostanou kartičky s čísly 1-18 a pokyny, aby na otázky odpovídaly samostatně a zaznamenaly ke každé otázce jednu z nabízených odpovědí A, B nebo C dle svého nejlepšího uvážení. Po vyplnění všech otázek si lektoři děti svolají a procházejí s nimi jednotlivé otázky. Ptají se dětí, proč vybrali zrovna takovou odpověď na položenou otázku. Lektoři dále zjišťují, do jaké hloubky žáci vnímají danou problematiku a jestli se dokážou správně zachovat nebo rozhodnout. Po každých šesti otázkách je výuka doplněna o skutečný příběh jako je příběh o modré velrybě, o víle Winx nebo také o zadlužení rodiny kvůli online hře.

Po probrání a vysvětlení všech otázek děti obdrží připravený pracovní list, který ověřuje jejich nově získané zkušenosti z tohoto kurzu. Tento pracovní list děti společně s lektory vyhodnotí a následně jim zůstane.