Financování Dětské skupiny Aktiváčci

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017043

Název projektu:

DS Aktiváčci II 2021-2022

Příjemce podpory (název):

Hanácká aktivní společnost, z.s.

Kde se vzala Dětská skupina Aktiváčci?

Mnoho rodičů, především maminek, řeší situaci, kdy se chtějí nebo musí po rodičovské dovolené naplno vrátit do práce. Jejich dítko však není přijato do mateřské školy, protože nedosáhlo stanovené věkové hranice nebo má vybrané zařízení naplněnou kapacitu. Prarodiče jsou stále pracovně vytíženi nebo bydlí daleko a jinou možnost celodenního hlídání (finančně dostupnou) rodiče nemají. Vznik dětské skupiny Aktiváčci byl motivován právě snahou pomoci těmto rodičům ke snadnému návratu do zaměstnání s vědomím, že o jejich ratolesti je řádně a s láskou postaráno.

Díky finanční podpoře z Evropské Unie (Operační program Zaměstnanost) máme možnost rodičům ze Senice na Hané a blízkého okolí nabídnout celodenní službu péče o děti ve věku od 2 do 5 let a umožnit jim snadnější návrat na pracovní trh. Dětskou skupinu Aktiváčci provozuje Hanácká aktivní společnost, z.s. Od 1. 1. 2019 jsme navýšili kapacitu na 12 dětí, o které pečují tři kvalifikované osoby. Malý kolektiv nám umožňuje individuálnější přístup k dětem a jejich potřebám tak, abychom zajistili jejich všestranný vývoj. Snažíme se o vytvoření příjemného prostředí, kde je při práci s dětmi kladen důraz na pocit bezpečí, lásky, jistoty a důvěry. Pro děti je připravena denní místnost s jídelnou, herna, šatna, umývárna a toalety. K venkovním aktivitám využíváme zahradu mateřské školy a obecní dětské hřiště. Chutné svačinky a obědy nám připravují ve školní jídelně.

Naši sponzoři a podporovatelé

Dětská skupina by nemohla vzniknout bez vydatné pomoci nejen finanční, ale také materiální a bez ochoty mnoha lidí přiložit pomocnou ruku.

Obec Senice na Hané

Remirent ČR, s.r.o.

Základní škola a Mateřská škola Cholina

HOBLÍK GM s.r.o.

DADKA VRACOV, s.r.o.

Manželé Gasnárkovi, Vracov

Rodina Jahodova, Senice na Hané

Martin Obšel, Senice na Hané

Rodina Zbořilova, Senice na Hané

Manželé Květoňovi, Dubčany

A mnoho dalších.

Vám všem, kteří jste se podíleli na vybudování a následném provozu Dětské skupiny Aktiváčci, z celého srdce děkujeme!

 

 

Kdo bude pečovat o mé dítě?

O Vaše ratolesti se s láskou postarají Olinka Barančíková, Evička Pospíšilová a Lenka Václavková. Všechny mají zkušenosti s péčí o děti různého věku, a to nejen o ty vlastní.

Evička bravurně zvládá své dva malé rošťáky a své zkušenosti ráda zúročí i při péči o děti v DS. Evička vystudovala střední zdravotnickou školu a poté se vrhla na archeologii. Větším dobrodružstvím je ale pro ni práce s dětmi. Zajímá se o různé přístupy k výchově dětí a díky své klidné a laskavé povaze dokáže dětem nabídnout pohlazení a uklidňující náruč.

Olinka je maminkou pěti skvělých dětí. Díky nim má bohaté a především různorodé zkušenosti s výchovou a péčí o děti, protože každé dítko je opravdu jiné a co platí na jednoho nemusí platit na druhého. V Dětské skupině se stará především o harmonii a pohodu. Vede děti k vzájemnému respektu a porozumění. Obohacuje program o spoustu říkanek, písniček a pohádek, které se naučila při výchově svých dětí, a které se líbí i dětem v Dětské skupině.

Lenička je skvělá maminka svých dvou dětí a je nezastupitelná součást týmu, především díky svým zkušenostem s dětmi s nejrůznějšími specifickými potřebami. Má výborné zkušenosti s malými dětmi už od kojeneckého věku. Jako vystudovaná zdravotní sestra se starala i o ty nejmenší. Její laskavý a důsledný přístup děti milují.

Na provozní záležitosti Dětské skupiny svědomitě dohlíží Dominika Doláková, která je zároveň předsedkyní spolku Hanácká aktivní společnost, z.s. Obrátit se na ni můžete s jakýmkoliv dotazem nebo prosbou, ať už ohledně provozu Dětské skupiny nebo potřeb Vašich dětí.

V případě nemoci nebo dovolených rády vypomohou tety z DS Modřínek nebo naše skvělé tety na „zástup“ Eliška Koupilová, Adélka Vybíhalová, Eliška Růžičková, Jitka Weigelová a Dalila Adamcová.