Vážení rodiče,

naše Dětská skupina Aktiváčci v Senici na Hané působí v naší obci od 2. 1. 2017.

Poskytujeme péči o děti ve věku od 20 měsíců do 4 let. Kapacita naší dětské skupiny je 12 dětí.

Dětská skupina je věkově smíšená. Děti se takto mohou v mnohém přirozeněji rozvíjet. Mladší děti čerpají ze vzoru chování a jednání dětí starších. Mohou si tak spoustu věcí společně vyzkoušet či vypozorovat. Mladší děti se v kolektivu se staršími dětmi snadněji adaptují, rychleji se učí novým věcem, snáze si osvojují řečové projevy nebo hygienické návyky. Učení nápodobou je v tomto jedním z nejpřirozenějších didaktických postupů. Starší děti jsou si díky tomu vědomy své důležitosti ve skupině. Prožívají uznání mladších a pochvalu od dospělého pečujícího. Přirozeným způsobem je jim vštěpována zodpovědnost nejen za sebe samotné, ale i za druhé.

Mgr. Dominika Doláková, vedoucí DS