Zveme všechny rodiče dětí od 20 měsíců věku dítěte k zápisu do Dětských skupin proběhne 16. 5. 2024 v Senici na Hané v DS Aktiváčci (Jos. Vodičky 121, Senice na Hané) od 16 do 18 hodin. Přineste si občanský průkaz a vyplněnou přihlášku dítěte. Podle Vašich potřeb se můžeme domluvit na nejrůznějších formách docházky (celodenní, dopolední, jen některé dny). Těšíme se na Vás!!!

Více informací najdete zde

Podmínky přijetí dětí do DS:

 • věk dítěte od 20 měsíců do dne, předcházejí 4. narozenin dítěte
 • povinné očkování v souladu s očkovacím plánem
 • zdravotní způsobilost dítěte pro pobyt v kolektivu
 • alespoň jeden z rodičů musí mít prokazatelný vztah na trh práce (být zaměstnán na HPP, DPP nebo DPČ, student prezenčního studia, evidence na Úřadu práce s aktivním přístupem k hledání práce,  aktivní OSVČ)
 • minimální rozsah docházky 6 hodin denně
 • při přijímání dětí mají přednost rodiče s pobytem v Senici na Hané, Odrlicích nebo Cakově
 • při přijímání dětí mají přednost děti s pravidelnou docházkou v rozsahu celého týdne

Cena školkovného a stravného

 • 1 500,- Kč za docházku každý den / celý týden
 • cena stravného se odvíjí od aktuálního ceníku ŠJ MŠ a ZŠ v Senici na Hané – aktuální cena celodenního stravného je 69,- Kč /den (7,- Kč dopolední svačinka, 55,- Kč oběd, 7,- Kč odpolední svačinka)
 • školkovné i stravné se účtuje rodičům zpětně za příslušný měsíc

Rady pro rodiče

 • Před nástupem do dětské skupiny dítě na tento fakt připravte – povídejte si s ním o nástupu do kolektivu. Doporučujeme dětskou skupinu před nástupem několikrát navštívit, kdy se rodič i dítě seznámí s režimem dne, prostředím i personálem. Po domluvě je možné nastoupit docházku už během letních prázdnin.
 • Během prvních dnů, pokud možno, nedávejte dítě do dětské skupiny na celý den.
 • V době nástupu do dětské skupiny neplánujte žádné další velké změny (např. stěhování, nástup do nové práce apod.).
 • Udělejte si při příchodu dostatek času, aby dítě nebylo stresováno spěchem.
 • Používejte stejné rituály – přicházejte s dítětem do skupiny vždy ve stejném čase a vyzvedávejte jej pokud možno ve stejnou hodinu. Časem se mohou intervaly prodlužovat.
 • Zbytečně neprodlužujte ranní loučení a nevyvolávejte v dítěti lítost nad vzájemným odloučením, pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví ale i rozhodní. Děti z Vás vycítí negativní emoce a je to pak pro ně náročnější. Určitě nikdy neodcházejte od dítěte bez rozloučení.
 • Během předávání dítěte rodičům pečující osoby povypráví o tom, jak dítě pobyt ve skupině prožilo. Dítě za zvládnutý pobyt pochvalte a pozitivně motivujte. Vyzdvihněte pěkné zážitky. Je možné se s pečujícími osobami domluvit na průběžném informování o dítěti během dne formou SMS zprávy.
 • Dodržujte sliby, které dítěti dáte.
 • Buďte citliví a trpěliví – vyprávějte si s dítětem, co ve skupině dělalo a co se zde naučilo. Vysvětlete mu, že ho máte rádi a že rozhodně jej do skupiny neodkládáte, protože na ně nemáte čas.
 • Respektujte individuální proces adaptace – nesrovnávejte s jinými dětmi, každé dítě je jiné a každému adaptační období trvá jinou dobu.
 • Komunikujte s pečujícími osobami – ptejte se na jakékoliv dotazy, které máte.
 • Žádáme Vás, abyste dítě předávali a přebírali v šatně a nevstupovali do herny – děti, které jsou již ve třídě, mohou na přítomnost rodiče reagovat plačtivě.