Podmínky přijetí dětí do DS:

 • věk dítěte od 20 měsíců do dne, předcházejí 4. narozenin dítěte
 • povinné očkování v souladu s očkovacím plánem
 • zdravotní způsobilost dítěte pro pobyt v kolektivu
 • alespoň jeden z rodičů musí mít prokazatelný vztah na trh práce (být zaměstnán na HPP, DPP nebo DPČ, student prezenčního studia, evidence na Úřadu práce s aktivním přístupem k hledání práce,  aktivní OSVČ)
 • minimální rozsah docházky 5 hodin denně
 • při přijímání dětí mají přednost rodiče s pobytem v Senici na Hané, Odrlicích nebo Cakově
 • při přijímání dětí mají přednost děti s pravidelnou docházkou v rozsahu celého týdne

Cena školkovného a stravného

 • 1 500,- Kč za docházku každý den / celý týden
 • cena stravného se odvíjí od aktuálního ceníku ŠJ MŠ a ZŠ v Senici na Hané – aktuální cena celodenního stravného je 69,- Kč /den (7,- Kč dopolední svačinka, 55,- Kč oběd, 7,- Kč odpolední svačinka)
 • školkovné i stravné se účtuje rodičům zpětně za příslušný měsíc

Rady pro rodiče

 • Před nástupem do dětské skupiny dítě na tento fakt připravte – povídejte si s ním o nástupu do kolektivu. Doporučujeme dětskou skupinu před nástupem několikrát navštívit, kdy se rodič i dítě seznámí s režimem dne, prostředím i personálem. Po domluvě je možné nastoupit docházku už během letních prázdnin.
 • Během prvních dnů, pokud možno, nedávejte dítě do dětské skupiny na celý den.
 • V době nástupu do dětské skupiny neplánujte žádné další velké změny (např. stěhování, nástup do nové práce apod.).
 • Udělejte si při příchodu dostatek času, aby dítě nebylo stresováno spěchem.
 • Používejte stejné rituály – přicházejte s dítětem do skupiny vždy ve stejném čase a vyzvedávejte jej pokud možno ve stejnou hodinu. Časem se mohou intervaly prodlužovat.
 • Zbytečně neprodlužujte ranní loučení a nevyvolávejte v dítěti lítost nad vzájemným odloučením, pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví ale i rozhodní. Děti z Vás vycítí negativní emoce a je to pak pro ně náročnější. Určitě nikdy neodcházejte od dítěte bez rozloučení.
 • Během předávání dítěte rodičům pečující osoby povypráví o tom, jak dítě pobyt ve skupině prožilo. Dítě za zvládnutý pobyt pochvalte a pozitivně motivujte. Vyzdvihněte pěkné zážitky. Je možné se s pečujícími osobami domluvit na průběžném informování o dítěti během dne formou SMS zprávy.
 • Dodržujte sliby, které dítěti dáte.
 • Buďte citliví a trpěliví – vyprávějte si s dítětem, co ve skupině dělalo a co se zde naučilo. Vysvětlete mu, že ho máte rádi a že rozhodně jej do skupiny neodkládáte, protože na ně nemáte čas.
 • Respektujte individuální proces adaptace – nesrovnávejte s jinými dětmi, každé dítě je jiné a každému adaptační období trvá jinou dobu.
 • Komunikujte s pečujícími osobami – ptejte se na jakékoliv dotazy, které máte.
 • Žádáme Vás, abyste dítě předávali a přebírali v šatně a nevstupovali do herny – děti, které jsou již ve třídě, mohou na přítomnost rodiče reagovat plačtivě.