Zápis do DS Modřínek

Zveme všechny rodiče dětí od 1 roku k zápisu dětí do Dětské skupiny Modřínek v Seničce ve čtvrtek 6. 5. 2021 od 16 do 18 hodin. Přineste si občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku dítěte. Podle Vašich potřeb se můžeme domluvit na nejrůznějších formách docházky (celodenní, dopolední, jen některé dny). Těšíme se na Vás!!!

Uzavření dětských skupin

Dětská skupina Modřínek je do odvolání uzavřena z důvodu vládních nařízení.

Kdo jsme:

Hanácká aktivní společnost, z.s. provozuje od ledna 2020 Dětskou skupinu Modřínek v Seničce, v budově bývalé základní školy. Dětská skupina Modřínek zajišťuje celodenní službu péče o děti ve věku od 1 do 4 let a díky tomu umožní snadnější návrat rodičů na trh práce. Kapacita dětské skupiny je 12 dětí. Malý kolektiv umožní individuální přístup k dětem a jejich potřebám tak, abychom mohli dětem zajistit všestranný, klidný a bezpečný rozvoj.  Dětská skupina má své prostory v II. NP budovy bývalé ZŠ a MŠ v Seničce, č.p. 82. Našim hlavním cílem je dětem zajistit příjemné prostředí, ve kterém se budou cítit jako doma. Velký důraz klademe především na zajištění pocitu bezpečí, lásky, jistoty a důvěry. Pro děti bude připravena krásná denní místnost s jídelnou, herna plná hraček, nová šatna a nové sociální a hygienické zázemí.

Provoz dětské skupiny:

Provoz Dětské skupiny Modřínek budou zajišťovat kvalifikované pečující osoby (chůvy): Věra Vybíhalová, Petra Koutná, Adéla Vybíhalová, Magdaléna Urválková a Dagmar Bejdáková.

Provozní doba dětské skupiny je od 6.30 do 16.00 každý pracovní den, tedy i včetně jarních a hlavních letních prázdnin.

O zdravé stravování Vašich dětí se staráme ve spolupráci se školní jídelnou MŠ v Senici na Hané a MŠ a ZŠ Náměšť na Hané, odkud odebíráme obědy. Pro zajištění maximální čerstvosti připravujeme dětem zdravé a chutné a vyvážené svačinky.

Kdo se může přihlásit:

Do dětské skupiny můžete zapsat děti od 1 roku do 4 let a to do různých režimů podle toho, jak budete potřebovat. Děti tak mohou chodit do Dětské skupiny celý týden a celý den, nebo jen na některé dny v týdnu na celý den nebo jen dopoledne. Můžeme se také domluvit jen na nepravidelné docházce, podle Vašich potřeb. Našim cílem je pomáhat a ulevit především Vám, rodičům. Své děti můžete přihlašovat kdykoli v průběhu roku. Pokud budeme mít volnou kapacitu, rádi Vám vyhovíme.

Pokud máte zájem o umístění Vašeho dítěte do DS Modřínek, stačí vyplnit přihlášku a odeslat ji na e-mail modrinek@aktivsenice.cz nebo kontaktovat vedoucí DS na telefonním čísle 774 415 157.

Dokumenty ke stažení:

Plán výchovy a péče

Provozní řád DS Modřínek

Přihláška do DS Modřínek