Zápis do DS Modřínek

Zveme všechny rodiče dětí od 20 měsíců věku dítěte k zápisu do Dětské skupiny Modřínek v Seničce v úterž 16. 5. 2023 od 16 do 18 hodin. Přineste si občanský průkaz a vyplněnou přihlášku dítěte. Podle Vašich potřeb se můžeme domluvit na nejrůznějších formách docházky (celodenní, dopolední, jen některé dny). Těšíme se na Vás!!!

V případě potřeby můžete přijít k zápisu i do DS Aktiváčci – více v pozvánce k zápisu 🙂

Uzavření dětských skupin

Dětská skupina Modřínek je do odvolání uzavřena z důvodu vládních nařízení.

Kdo jsme:

Hanácká aktivní společnost, z.s. provozuje od ledna 2020 Dětskou skupinu Modřínek v Seničce, v budově bývalé základní školy. Dětská skupina Modřínek zajišťuje celodenní službu péče o děti ve věku od 1 do 4 let a díky tomu umožní snadnější návrat rodičů na trh práce. Kapacita dětské skupiny je 12 dětí. Malý kolektiv umožní individuální přístup k dětem a jejich potřebám tak, abychom mohli dětem zajistit všestranný, klidný a bezpečný rozvoj.  Dětská skupina má své prostory v II. NP budovy bývalé ZŠ a MŠ v Seničce, č.p. 82. Našim hlavním cílem je dětem zajistit příjemné prostředí, ve kterém se budou cítit jako doma. Velký důraz klademe především na zajištění pocitu bezpečí, lásky, jistoty a důvěry. Pro děti bude připravena krásná denní místnost s jídelnou, herna plná hraček, nová šatna a nové sociální a hygienické zázemí.

Provoz dětské skupiny:

Provoz Dětské skupiny Modřínek budou zajišťovat kvalifikované pečující osoby (chůvy): Věra Vybíhalová, Petra Koutná, Adéla Vybíhalová, Magdaléna Urválková a Dagmar Bejdáková.

Provozní doba dětské skupiny je od 6.30 do 16.00 každý pracovní den, tedy i včetně jarních a hlavních letních prázdnin.

O zdravé stravování Vašich dětí se staráme ve spolupráci se školní jídelnou MŠ v Senici na Hané a MŠ a ZŠ Náměšť na Hané, odkud odebíráme obědy. Pro zajištění maximální čerstvosti připravujeme dětem zdravé a chutné a vyvážené svačinky.

Kdo se může přihlásit:

Do dětské skupiny můžete zapsat děti od 1 roku do 4 let a to do různých režimů podle toho, jak budete potřebovat. Děti tak mohou chodit do Dětské skupiny celý týden a celý den, nebo jen na některé dny v týdnu na celý den nebo jen dopoledne. Můžeme se také domluvit jen na nepravidelné docházce, podle Vašich potřeb. Našim cílem je pomáhat a ulevit především Vám, rodičům. Své děti můžete přihlašovat kdykoli v průběhu roku. Pokud budeme mít volnou kapacitu, rádi Vám vyhovíme.

Pokud máte zájem o umístění Vašeho dítěte do DS Modřínek, stačí vyplnit přihlášku a odeslat ji na e-mail modrinek@aktivsenice.cz nebo kontaktovat vedoucí DS na telefonním čísle 774 415 157.

Dokumenty ke stažení:

Plán výchovy a péče

Provozní řád DS Modřínek

Přihláška do DS Modřínek