Vážení rodiče,

z důvodu současné vysoké nemocnosti u dětí a pečujících osob jsem rozhodla o uzavření dětské skupiny Aktiváčci v Senici na Hané v době od 23. 11. 2021 do 03. 12. 2021. Po celou dobu uzavření (od 25. 11. 2021) ale nabízíme pracujícím rodičům možnost využít kapacity Dětské skupiny Modřínek v Seničce za stejných podmínek v DS Aktiváčci. Po celou dobu uzavření budou do DS Modřínek docházet pečující osoby (chůvy) z DS Aktiváčci, které děti znají. Provozní doba DS Modřínek je od 6.30 do 16.00 hodin.

Protože umožňujeme pracujícím rodičům alternativní možnost docházky dětí do DS Modřínek, nemohou rodiče žádat o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy). Prosím proto pracující rodiče, které mají zdravé děti, aby využili naší nabídky a nahlásili své dítě k docházce do DS Modřínek v Seničce.

 

Mgr. Dominika Doláková, vedoucí DS