31.5.2022

Hanácká aktivní pro děti

Předmětem projektu je pořízení nezbytného vybavení pro zajištění kvalitní spolkové činnosti na území Regionu Haná napříč všemi cílovými skupinami. Hanácká aktivní společnost, z.s. se v rámci své hlavní činnosti zaměřuje na realizaci různých aktivit pro děti a mládež z obcí Regionu Haná. Projektem byly pořízeny stany s podsadami,  tee-pee, pivní sety, přenosné chladničky, lodě včetně vodáckého vybavení, nůžkový stan.

Tento projekt byl realizován v roce 2021 v rámci podpory z výzvy MAS Region Haná metodou LEADER, financován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova prostřednictvím Programu rozvoje venkova.

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Region Haná.

http:// ec.europa.eu/…dex cz.htm.