Provoz Dětské skupiny Modřínek je financován z prostředků Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014249.


Rozhodnutí o uzavření DS Modřínek

Na základě usnesení vlády ČR č. 197 ze dne 26. 2. 2021 bude DS Modřínek uzavřena od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021. Bližší informace jsou uvedena v přiloženém rozhodnutí.


Zápis do DS Modřínek

Aktuálně je kapacita dětské skupiny naplněna. Pro další informace kontaktujte vedoucí DS paní Dominiku Dolákovou.Kdo jsme:


Hanácká aktivní společnost, z.s. provozuje od ledna 2020 Dětskou skupinu Modřínek v Seničce, v budově bývalé základní školy. Dětská skupina Modřínek zajišťuje celodenní službu péče o děti ve věku od 1 do 4 let a díky tomu umožní snadnější návrat rodičů na trh práce. Kapacita dětské skupiny je 12 dětí. Malý kolektiv umožní individuální přístup k dětem a jejich potřebám tak, abychom mohli dětem zajistit všestranný, klidný a bezpečný rozvoj.  Dětská skupina má své prostory v II. NP budovy bývalé ZŠ a MŠ v Seničce, č.p. 82. Našim hlavním cílem je dětem zajistit příjemné prostředí, ve kterém se budou cítit jako doma. Velký důraz klademe především na zajištění pocitu bezpečí, lásky, jistoty a důvěry. Pro děti bude připravena krásná denní místnost s jídelnou, herna plná hraček, nová šatna a nové sociální a hygienické zázemí.


Provoz dětské skupiny:


Provoz Dětské skupiny Modřínek budou zajišťovat kvalifikované pečující osoby (chůvy): Věra Vybíhalová, Petra Koutná, Adéla Vybíhalová, Magdaléna Urválková a Dagmar Bejdáková.

Provozní doba dětské skupiny je od 6.30 do 16.00 každý pracovní den, tedy i včetně jarních a hlavních letních prázdnin.

O zdravé stravování Vašich dětí se staráme ve spolupráci se školní jídelnou MŠ v Senici na Hané a MŠ a ZŠ Náměšť na Hané, odkud odebíráme obědy. Pro zajištění maximální čerstvosti připravujeme dětem zdravé a chutné a vyvážené svačinky.


Kdo se může přihlásit:


Do dětské skupiny můžete zapsat děti od 1 roku do 4 let a to do různých režimů podle toho, jak budete potřebovat. Děti tak mohou chodit do Dětské skupiny celý týden a celý den, nebo jen na některé dny v týdnu na celý den nebo jen dopoledne. Můžeme se také domluvit jen na nepravidelné docházce, podle Vašich potřeb. Našim cílem je pomáhat a ulevit především Vám, rodičům. Své děti můžete přihlašovat kdykoli v průběhu roku. Pokud budeme mít volnou kapacitu, rádi Vám vyhovíme.

Pokud máte zájem o umístění Vašeho dítěte do DS Modřínek, stačí vyplnit přihlášku a odeslat ji na e-mail modrinek@aktivsenice.cz nebo kontaktovat vedoucí DS na telefonním čísle 774 415 157.


Dokumenty ke stažení:


Plán výchovy a péče

Provozní řád DS Modřínek

Přihláška do DS Modřínek


Kontaktní údaje:

DS Modřínek

Senička 82, 783 45

Kontakt do DS v době od 6.30 do 16.00

604 552 489 (odhlašování dětí)


Vedoucí dětské skupiny:

Mgr. Dominika Doláková

telefon: 774 415 157

e-mail: modrinek@aktivsenice.cz


Provozovatel DS:

Hanácká aktivní společnost, z.s.

nám. Míru 79

783 45 Senice na Hané

IČ: 22683381

č.ú.: 3657167001/5500