Provoz Dětské skupiny Modřínek je financován z prostředků Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014249.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – UZAVŘENÍ DS MODŘÍNEK OD 19. 10. 2020

Více informací naleznete zde: MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ


ZÁPIS DO DS MODŘÍNEK


Aktuálně je kapacita dětské skupiny naplněna. Pro další informace kontaktujte vedoucí DS paní Dominiku Dolákovou.


Kdo jsme:


Hanácká aktivní společnost, z.s. provozuje od ledna 2020 Dětskou skupinu Modřínek v Seničce, v budově bývalé základní školy. Dětská skupina Modřínek zajišťuje celodenní službu péče o děti ve věku od 1 do 4 let a díky tomu umožní snadnější návrat rodičů na trh práce. Kapacita dětské skupiny je 12 dětí. Malý kolektiv umožní individuální přístup k dětem a jejich potřebám tak, abychom mohli dětem zajistit všestranný, klidný a bezpečný rozvoj.  Dětská skupina má své prostory v II. NP budovy bývalé ZŠ a MŠ v Seničce, č.p. 82. Našim hlavním cílem je dětem zajistit příjemné prostředí, ve kterém se budou cítit jako doma. Velký důraz klademe především na zajištění pocitu bezpečí, lásky, jistoty a důvěry. Pro děti bude připravena krásná denní místnost s jídelnou, herna plná hraček, nová šatna a nové sociální a hygienické zázemí.


Provoz dětské skupiny:


Provoz Dětské skupiny Modřínek budou zajišťovat kvalifikované pečující osoby (chůvy): Věra Vybíhalová, Jana Tichá, Petra Koutná, Adéla Vybíhalová

Provozní doba dětské skupiny je od 6.30 do 16.00 každý pracovní den, tedy i včetně jarních a hlavních letních prázdnin.

O zdravé stravování Vašich dětí se budeme starat ve spolupráci se školní jídelnou MŠ v Senici na Hané, odkud budeme odebírat obědy. Pro zajištění maximální čerstvosti si budeme zdravé a chutné svačinky připravovat sami, přímo v dětské skupině.


Kdo se může přihlásit:


Do dětské skupiny můžete zapsat děti od 1 roku do 4 let a to do různých režimů podle toho, jak budete potřebovat. Děti tak mohou chodit do Dětské skupiny celý týden a celý den, nebo jen na některé dny v týdnu na celý den nebo jen dopoledne. Můžeme se také domluvit jen na nepravidelné docházce, podle Vašich potřeb. Našim cílem je pomáhat a ulevit především Vám, rodičům. Své děti můžete přihlašovat kdykoli v průběhu roku. Pokud budeme mít volnou kapacitu, rádi Vám vyhovíme.

Pokud máte zájem o umístění Vašeho dítěte do DS Modřínek, stačí vyplnit přihlášku a odeslat ji na e-mail modrinek@aktivsenice.cz nebo kontaktovat vedoucí DS na telefonním čísle 774 415 157.


Dokumenty ke stažení:


Plán výchovy a péče

Provozní řád DS Modřínek

Přihláška do DS Modřínek


Kontaktní údaje:

DS Modřínek

Senička 82, 783 45

Kontakt do DS v době od 6.30 do 16.00

604 552 489 (odhlašování dětí)


Vedoucí dětské skupiny:

Mgr. Dominika Doláková

telefon: 774 415 157

e-mail: modrinek@aktivsenice.cz


Provozovatel DS:

Hanácká aktivní společnost, z.s.

nám. Míru 79

783 45 Senice na Hané

IČ: 22683381

č.ú.: 3657167001/5500