1.11.2019

Dětská skupina Modřínek

Hanácká aktivní společnost, z.s. bude od 1. 1. 2020 provozovat novou Dětskou skupinu Modřínek v Seničce. Dětská skupina Modřínek bude zajišťovat celodenní službu péče o děti ve věku od 1 do 4 let a díky tomu umožní snadnější návrat rodičů na trh práce. Kapacita dětské skupiny je 12 dětí. Malý kolektiv umožní individuální přístup k dětem a jejich potřebám tak, abychom mohli dětem zajistit všestranný, klidný a bezpečný rozvoj. 

Dětská skupina bude mít své prostory v II. NP budovy bývalé ZŠ a MŠ v Seničce, č.p. 82. V měsíci listopadu a prosinci budou prováděny nezbytné stavební práce, úpravy a vybavení interiéru dětské skupiny tak, abychom v novém roce mohli děti přivítat do krásných nových prostor.

Našim hlavním cílem je dětem zajistit příjemné prostředí, ve kterém se budou cítit jako doma. Velký důraz klademe především na zajištění pocitu bezpečí, lásky, jistoty a důvěry. Pro děti bude připravena krásná denní místnost s jídelnou, herna plná hraček, nová šatna a nové sociální a hygienické zázemí.

Provoz Dětské skupiny Modřínek budou zajišťovat 3 kvalifikované pečující osoby – chůvy.

O zdravé stravování Vašich dětí se budeme starat ve spolupráci se školní jídelnou MŠ v Senici na Hané, odkud budeme odebírat obědy. Pro zajištění maximální čerstvosti si budeme zdravé a chutné svačinky připravovat sami, přímo v dětské skupině.

Zápis do DS Modřínek proběhne dne 16. 11. 2019 od 14 do 16 hodin v DS Aktiváčci v Senici na Hané! Více informací zde.

Informace poskytne paní Dominika Doláková na telefonu 774 415 157 nebo e-mailu: info@aktivsenice.cz

Provoz Dětské skupiny Modřínek je financován z prostředků Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014249.